Hoe we werken

De boeren van het Polderveld vertrouwen op de kracht van de natuur en laten chemische pesticiden en kunstmeststoffen achterwege. Onze groenten zijn biologisch gecertificeerd, maar we doen veel meer dan wettelijk noodzakelijk.

Biologisch landbouw is zo oud als de landbouw zelf. De boeren van vroeger leefden in een rijke omgeving en kenden daarom minder ziekten en plagen. De dag van vandaag is diversiteit een codewoord in de biolandbouw.

Op allerlei manieren proberen we zo veel mogelijk biodiversiteit te creëren op en rond het Polderveld. Een houtkant houdt niet alleen de wind tegen, maar biedt ook nestgelegenheid aan allerlei vogels. De koolmezen houden de rupsen onder controle en een egel komt af en toe langs om zijn buik vol te eten met slakken. Bloemen trekken bestuivers aan, maar ook nuttige insecten. In de nestkast vlakbij broedt er een koppel torenvalken die de muizenpopulatie onder controle helpt houden.

Als boeren streven we naar een plek die barst van het leven. In de natuur is alles met elkaar verbonden. Een onevenwicht wordt snel hersteld. Is er een plaag van bladluizen, dan moet de boer in de eerste plaats geduld hebben en goed kijken.

De lieveheersbeestjes, sluipwespen en zweefvliegen in de buurt zullen snel dichterbij komen om zich te goed te doen aan de bladluizen. Bij biologische landbouw gaat het erom een goed draaiend en robuust ecosysteem te creëren in dienst van de mens.

Op het veld

Zaaien, planten en onkruid wieden op het Polderveld gebeurt door een team van polderboeren en -boerinnen. Boer Lieven en bloemenboerin Jozefien worden in de zomer bijgestaan door één of meer werkkrachten. Regelmatig kan je ook een stagiair van Landwijzer op het veld vinden.

Hoe we werken:

  • We proberen maximaal de biodiversiteit te stimuleren als bescherming tegen ziekten en plagen. Er hangen nestkasten, we planten bomen en we zijn blij met onze poelen.
  • We doen geen of minimale bodembewerking om de schimmels, bacteriën, regenwormen en alle andere vormen van leven in de bodem zo weinig mogelijk te verstoren.
  • We zaaien veel groenbemesters: een mengeling van planten die de bodem bedekken, koolstof vastleggen en tijdens hun groei het bodemleven voeden via de wortels.
  • We bedekken de bodem zo veel mogelijk met afgestorven organisch materiaal als mulch om het bodemleven te beschermen tegen de weersinvloeden.
  • We gebruiken geen biologische gifstoffen die ook de nuttige insecten doden. In uiterste nood gebruiken we een bacteriepreparaat om rupsen onder controle te houden en ijzerfosfaat om slakken weg te houden van de jonge plantjes.

 

Iedere plant op het Polderveld staat met zijn voeten in de aarde en haalt met zijn wortels voedingsstoffen uit de bodem. Met een bodem rijk aan leven kunnen we er gerust in zijn dat de planten zich goed voelen en sterk zullen uitgroeien tot een gezond product. En ja dat proef je!

Lieven

Boer Lieven is het Polderveld gestart in 2016 na de kneepjes van het vak te gaan leren bij bioboeren in Vlaanderen en Nederland. Daarvoor trok hij af en toe naar de regenwouden van Centraal-Afrika. Onder andere om op zoek te gaan naar een uitgestorven gewaande rode franjeaap in Congo-Brazzaville. Met grote inzet en overtuiging probeert hij vorm te geven aan het Polderveld: een plek die barst van het leven. De omschakeling van bioloog naar bioboer was dan ook niet groot. Het levende blijft boeien.

Jozefien

Bloemenboerin Jozefien besliste in 2018 haar leven om te gooien en een opleiding tot bioboerin te volgen. Ze kwam stage doen op het Polderveld, op enkele kilometer van de plaats waar ze opgroeide. Ze had het naar haar zin en is niet meer vertrokken. Nu werkt ze gedreven naast boer Lieven mee op het veld bij het zaaien, planten en oogsten van de groenten. Sinds 2021 kan je Jozefien enkele dagen per week tussen de snijbloemen van bloemenpluktuin De Bloemenzee vinden.

Het Polderveld-team

Jozefien, Lieven, Joachim, Niels en Karim vormen het Polderveld-team: stuk voor stuk toegewijde boeren die met veel zorg voor mens en natuur biologische groenten telen.

Lieven

Boer Lieven is het Polderveld gestart in 2016 na de kneepjes van het vak te gaan leren bij bioboeren in Vlaanderen en Nederland. Daarvoor trok hij af en toe naar de regenwouden van Centraal-Afrika. Onder andere om op zoek te gaan naar een uitgestorven gewaande rode franjeaap in Congo-Brazzaville. Met grote inzet en overtuiging probeert hij vorm te geven aan het Polderveld: een plek die barst van het leven. De omschakeling van bioloog naar bioboer was dan ook niet groot. Het levende blijft boeien.

Jozefien

Bloemenboerin Jozefien besliste in 2018 haar leven om te gooien en een opleiding tot bioboerin te volgen. Ze kwam stage doen op het Polderveld, op enkele kilometer van de plaats waar ze opgroeide. Ze had het naar haar zin en is niet meer vertrokken. Nu werkt ze gedreven naast boer Lieven mee op het veld bij het zaaien, planten en oogsten van de groenten. Sinds 2021 kan je Jozefien enkele dagen per week tussen de snijbloemen van bloemenpluktuin De Bloemenzee vinden.