Hoe we werken

De boeren van het Polderveld vertrouwen op de kracht van de natuur en laten chemische pesticiden en kunstmeststoffen achterwege. Onze groenten zijn biologisch gecertificeerd, maar we doen veel meer dan wettelijk noodzakelijk.

Biologische landbouw is zo oud als de landbouw zelf. De boeren van vroeger leefden in een rijke omgeving en kenden daarom minder ziekten en plagen. De dag van vandaag is diversiteit een sleutelwoord in de biolandbouw.

Op allerlei manieren proberen we zo veel mogelijk biodiversiteit te creëren op en rond het Polderveld. Een houtkant houdt niet alleen de wind tegen, maar biedt ook nestgelegenheid aan allerlei vogels. De koolmezen houden de rupsen onder controle en een egel komt af en toe langs om zijn buik vol te eten met slakken. Bloemen trekken bestuivers aan, maar ook nuttige insecten. In de nestkast vlakbij broedt er een koppel torenvalken die de muizenpopulatie onder controle helpt houden.

Als boeren streven we naar een plek die bruist van het leven. In de natuur is alles met elkaar verbonden. Een onevenwicht wordt snel hersteld. Is er een plaag van bladluizen, dan moet de boer in de eerste plaats geduld hebben en goed kijken.

De lieveheersbeestjes, sluipwespen en zweefvliegen in de buurt zullen snel dichterbij komen om zich te goed te doen aan de bladluizen. Bij biologische landbouw gaat het erom een goed draaiend en robuust ecosysteem te creëren in dienst van de mens.

Op het veld

Zaaien, planten en onkruid wieden op het Polderveld gebeurt door een team van een zestal polderboeren en -boerinnen. Stuk voor stuk toegewijde boeren die met veel zorg voor mens en natuur biologische groenten en bloemen telen. Regelmatig kan je ook een stagiair van Landwijzer op het veld vinden.

Hoe we werken:

  • We proberen maximaal de biodiversiteit te stimuleren als bescherming tegen ziekten en plagen. Er hangen nestkasten, we planten bomen en we zijn blij met onze poelen.
  • We doen geen of minimale bodembewerking om de schimmels, bacteriën, regenwormen en alle andere vormen van leven in de bodem zo weinig mogelijk te verstoren.
  • We zaaien veel groenbemesters: een mengeling van planten die de bodem bedekken, koolstof vastleggen en tijdens hun groei het bodemleven voeden via de wortels.
  • We bedekken de bodem zo veel mogelijk met afgestorven organisch materiaal als mulch om het bodemleven te beschermen tegen de weersinvloeden.
  • We gebruiken geen biologische gifstoffen die ook de nuttige insecten doden. In uiterste nood gebruiken we een bacteriepreparaat om rupsen onder controle te houden en ijzerfosfaat om slakken weg te houden van de jonge plantjes.

 

Iedere plant op het Polderveld staat met zijn voeten in de aarde en haalt met zijn wortels voedingsstoffen uit de bodem. Met een bodem rijk aan leven kunnen we er gerust in zijn dat de planten zich goed voelen en sterk zullen uitgroeien tot een gezond product. En ja dat proef je!

Lieven

Boer Lieven is het Polderveld gestart in 2016 na de kneepjes van het vak te gaan leren bij bioboeren in Vlaanderen en Nederland. Daarvoor trok hij af en toe naar de regenwouden van Centraal-Afrika. Onder andere om op zoek te gaan naar een uitgestorven gewaande rode franjeaap in Congo-Brazzaville. Met grote inzet en overtuiging probeert hij vorm te geven aan het Polderveld: een plek die barst van het leven. De omschakeling van bioloog naar bioboer was dan ook niet groot. Het levende blijft boeien.

Jozefien

Bloemenboerin Jozefien besliste in 2018 haar leven om te gooien en een opleiding tot bioboerin te volgen. Ze kwam stage doen op het Polderveld, op enkele kilometer van de plaats waar ze opgroeide. Ze had het naar haar zin en is niet meer vertrokken. Nu werkt ze gedreven naast boer Lieven mee op het veld bij het zaaien, planten en oogsten van de groenten. Sinds 2021 kan je Jozefien enkele dagen per week tussen de snijbloemen van bloemenpluktuin De Bloemenzee vinden.

Het Polderveld-team

Lieven, Jozefien, Joachim, Niels, Karim, Sara en Rouby vormen het Polderveld-team in 2024: stuk voor stuk toegewijde boeren die met veel zorg voor mens en natuur biologische groenten en bloemen telen.

Lieven

Boer Lieven is het Polderveld gestart in 2016 na de kneepjes van het vak te gaan leren bij bioboeren in Vlaanderen en Nederland. Daarvoor trok hij af en toe naar de regenwouden van Centraal-Afrika. Onder andere om op zoek te gaan naar een uitgestorven gewaande rode franjeaap in Congo-Brazzaville. Met grote inzet en overtuiging heeft hij de afgelopen jaren het Polderveld vormgegeven tot een plek die bruist van het leven. De omschakeling van bioloog naar bioboer was dan ook niet groot. Het levende blijft boeien. Nu nemen de andere boeren de zorg voor de groenten over zodat boer Lieven zich meer kan focussen op het fruit en het algemeen beheer van de boerderij.

Jozefien

Bloemenboerin Jozefien besliste in 2018 haar leven om te gooien en een opleiding tot bioboerin te volgen. Ze kwam stage doen op het Polderveld, op enkele kilometer van de plaats waar ze opgroeide. Ze had het naar haar zin en is niet meer vertrokken. Al enkele jaren is ze de drijvende kracht van bloemenpluktuin De Bloemenzee waar onze trotse bloemenboerin enkele dagen per week te vinden is tussen de snijbloemen. Daarnaast werkt ze mee bij het zaaien, planten en oogsten van de groenten.

Joachim

Boer Joachim volgde ook de opleiding tot bioboer. Hij volgde stage op het Polderveld en raakte geboeid door het telen op de klei. Boer Joachim neemt de zorg voor het zelfoogstveld op zich.

Karim

Boer Karim heeft jarenlang in een hele andere sector gewerkt en wou meer voeling krijgen met natuur en het leven. Zo kwam hij op het Polderveld terecht om zijn steentje bij te dragen om gezond voedsel toegankelijk te maken voor iedereen. Boer Karim is verantwoordelijk voor de groenten die we telen voor AZ Zeno.

Sara

Boerin Sara kwam voor enkele maanden aangewaaid uit het Antwerpse als vervangkracht bij de Bloemenzee en raakte zo verliefd op de bloemen en de zilte zeelucht dat ze nooit meer weggegaan is. Nu werkt boerin Sara mee bij zowel de bloemen als de groenten.

Niels

Boer Niels is een harde werker die twee dagen per week meewerkt bij de groenten. Naast zijn werk op het Polderveld heeft hij ook een eigen bioboerderij in Moerkerke, waar hij naast groenten ook allerlei dieren heeft waarvan het vlees verkocht wordt.

Rouby

Boerin Rouby is een harde werkster die tijdens het seizoen 1 à 2 dagen per week meewerkt op de verschillende velden. Zo kan ze meehelpen om de piek in arbeid in de zomermaanden mee op te vangen.